ร้อย บก.บร.ที่ 2 /ร้อย ปฝ.ที่ 1 จ.ยะลา ดูแลความเรียบร้อยประชาชนที่มารับวัคซีน Covid corona virus-19

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น.ถึงเวลา 16.00น.

 

 

          มว.อ.ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผบ.ร้อยบก.บร.ที่ 2 /ร้อยปฝ.ที่ 1 มอบหมายให้ มว.ต.กฤชธัช หิรัญเตชกุช ผช.หน.ฝ่ายฯ ร้อย บก.บร.ที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพล อส. ร้อย บก.บร.ที่ 2 /ร้อย ปฝ.ที่ 1 ซึ่งสนับสนุนดูแลความเรียบร้อยและ บริการประชาชนที่มารับวัคซีน Covid corona virus19 บริเวณอาคารศรีนิบง จังหวัดยะลา