นอ.เมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ให้การต้อนรับ รมช.กระทรวงพาณิชย์ และคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาสถานการณ์ผลผลิตลองกองที่ประสบปัญหา

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

 

 

          นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ร่วมต้อนรับ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อติดตามปัญหาสถานการณ์ผลผลิตลองกองที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปบูเก๊ะบิโล ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกลองกอง เพื่อกระจายผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ผู้บริโภค ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ติดตามปัญหา พร้อมทั้งร่วมพิธีปล่อยขบวนรถลองกอง