เลขาธิการ ศอ.บต.จชต. ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และ ปชช.ผู้เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.10 น.

 

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร และประชาชน ให้การต้อนรับ 

     - โดยอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับชุมชน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาประดู่และตำบลใกล้เคียง สำหรับเข็มที่ 2 กำหนดฉีดในวันที่ 22 กันยายน 2564

      - ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้ รวมถึงประชาชนทุกคนที่มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เชื่อว่าหากทุกคนร่วมกันฉีดวัคซีนสถานการณ์จะคลี่คลายลง และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและประชาชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากโควิด-19 รวมทั้ง เป็นการป้องกันและช่วยเหลือสังคมไม่ให้โรคโควิด-19 แพร่กระจายสู่บุคคลอื่นได้

      - จากนั้น เวลา 11.00 น. เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายอำเภอโคกโพธิ์ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายวิชิต แก้วเทวดา อายุ 75 ปี ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรกให้ นายวิชิต แก้วเทวดา ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่หน่วยฯ ได้เนื่องจากมีโรคประจำตัวและมีอาการเหนื่อยง่าย ครอบครัวจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้พบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย