ผบ.ร้อย อส.กรงปีนังที่ 9 ให้การต้อนรับปลัดจังหวัดยะลา ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต) ทั้ง 4 ตำบล

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

 

 

             นายวิมุตติ  อำนักมณี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกรงปีนัง ที่ 9 จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต) ทั้ง 4 ตำบล ในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นย้ำแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการป้องกันฐานที่ตั้งชุดคุ้มครองตำบล และให้ทุกฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ให้อยู่เวรยามตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล, หน่วยกำลังในพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ อส.ชคต. ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอกรงปินัง เข้าร่วม ณ พื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา