ลงพื้นที่ค้นหาผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด

 


วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 


เวลา  ๑๔.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม  นายนพภา อินทรักษ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายภูมิวรพล ปานมั่น ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
มอบหมายให้นายถนัดกิจ 
จันทร์กลั่น ปลัดอำเภอฝ่าย
ความมั่นคง จพง.ปปส.บัตรประจำตัวเลขที่ ๖๒๐๙๗๘ พร้อมสมาชิก อส.อ.ละแม ที่ ๗ ลงพื้นที่ค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด 
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนจังหวัดชุมพร มาตรการ RE X Ray 
โดยได้ทำการตรวจค้นแหล่งมั่วสุมในพื้นที่  อ.ละแม 
  ผลการปฏิบัติ 
    ๑.จับกุม นางสาวน้ำอ้อย หรืออ้อย ชัยธานีนิคม อายุ ๓๗ ปี  ที่อยู่ ๓๕๓ ม.๑๖ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  
๑.๑ของกลางที่ตรวจยึดได้
       ๑.๑.๑ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเกล็ดใส จำนวน ๘ ถุง น้ำหนักตรวจชั่งไม่รวมสิ่งของห่อหุ้ม ๑๑๗.๐๓ กรัม
       ๑.๑.๒ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน)  จำนวน ๔๙๘ เม็ด 
      ๑.๑.๓ โทรศัพท์มือถือVivo สีดำอมฟ้า  จำนวน ๑ เครื่อง
      ๑.๑.๔โทรศัพท์มือถือซัมซุง สีดำ จำนวน ๑ เครื่อง
      ๑.๑.๕ ตาชั่งแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว
    ๑.๒โดยกล่าวหาว่า 
      ๑.๒.๑ มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  โดยผิดกฎหมาย
     ๑.๒.๒ เสพสารเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)
นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ละแม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
    ๑.๓ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ ๓๕๓ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร