กองอาสารักษาดินแดนปันสุข

 

วันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 08:30 น.

 

ร้อย.ปพ.1 บก.อส.จัดสมาชิก อส.นำถุงปันสุขและอาหารกล่องไปแจกให้ชุมชนบ้านบาตรและชุมชนวัดสระเกศเขตป้อมปราบฯ