นอ.นาทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงแก้ไขความเข้มแข็งชุดคุ้มครอง ต.นาหมอศรี

 

 

 

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

 

         นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาทวี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะท้อน ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง และปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงผู้รับผิดชอบงาน ชคต. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบลนาหมอศรี ตามแผนประเมินความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล ในห้วง 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ชคต. นาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา