นอ.ยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมือง ร่วมประชุมประสานการปฏิบัติ ของกำลังพล 3 ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

 

          นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ร่วมประชุมประสานการปฏิบัติ ของกำลังพล 3 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีมีประกาศรวมกลุ่มทำกิจกรรมของกลุ่มบุคคล บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมปล่อยแถวกำลัง 3 ฝ่าย ออกติดตามตรวจสอบสกัดกั้นกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามารวมกลุ่มทำกิจกรรมในเขตเทศบาลนครยะลา และควบคุมการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค.จังหวัดยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา เป็นประธานการประชุม และปล่อยแถวกำลัง 3 ฝ่าย ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา