ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

 

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564

 


 ภายใต้การอำนวยการของนายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านความมั่นคงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อดำรงความต่อเนื่อง ป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร โดยเพิ่มความเข้มงวดและเคร่งครัดเพื่อให้มีการป้องกันในกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนดที่ออกตามความแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 401 หน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน (ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี) พิกัด ละติจูด 8.542294 N, ลองจิจูด 98.5366066 E ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 00.01-23.30 น. กำลังพลประกอบด้วย ตำรวจ 5 นาย ปกครอง 4 นาย สาธารณสุข 3 นาย รวม 12 นาย  
     - ผลการปฏิบัติ มีดังนี้
       1. เรียกตรวจยานพาหนะ/แนะนำรถยนต์ จำนวน 535 คัน รถโดยสาร 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 45 คัน
       2. ตรวจบุคคลคัดกรอง จำนวน 640 คน
       3. จำนวนผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา ไม่มี
       4. ควบคุมการเดินทางสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 11 จังหวัด
       5. เพิ่มความเข้มงวด ตรวจตรา และเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กรณีประชาชนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา        
       6. เพิ่มความเข้มงวดกวดขันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
       7. ไม่พบการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่อย่างใด