นอ.เทพา เป็นประธานในพิธีมอบธงฟ้าสื่อสัญลักษณ์ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด – 19 หมู่บ้านสีฟ้า”

 

 

 

 

วันที่ 12 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น.
 

 

          นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีมอบธงฟ้าสื่อสัญลักษณ์ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด – 19 หมู่บ้านสีฟ้า” อำเภอเทพา ครั้งที่ 1 ให้กับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเทพา ที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบในระดับพื้นที่ ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีครั้งนี้  โดยอำเภอเทพา มีหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 37 หมู่บ้าน  ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา