นอ.กะพ้อ ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 
 

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. 
 

 

          นายเมษัณฑ์  โสภากัณฑ์ นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนางกาญจนา น้าวประจุล พัฒนาการอำเภอกะพ้อ, นายจอน  สุกป่าน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำ อช. และครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นาโมเดล ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ปลูกผักสวนครัว “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้เย็นข้างครัว” เช่น กระชายขาว ฟ้าทลายโจร ตะไคร้ ข่า  และปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ พยอม มะฮอกกานี มะค่าโมง มะขาม ฯลฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านมอแซง หมู่ที่ 4 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี