นายกองเอก ธนาคม จงจิระอธิบดีกรมการปกครอง/ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน

ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ นำเงินช่วยเหลือ พร้อมกระเช้า

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

 


นายกองเอก ธนาคม จงจิระอธิบดีกรมการปกครอง/ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ นำเงินช่วยเหลือ พร้อมกระเช้า จากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปมอบให้กับสมาชิก อส.  ที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน.ลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่อง ทำให้มีสมาชิก อส. ม.ญ.พิพัฒน์ ปราบชมภู ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไป