นอ.รัตภูมิ พร้อมปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบูรณาการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร สมาชิก อส. และ ชรบ.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองบุคคล เข้า - ออกภายในพื้นที่ 
 

 

 

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 
 

 

          นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วย นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบูรณาการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารสมาชิก อส. และ ชรบ. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองบุคคล เข้า - ออกภายในพื้นที่ ม.10 บ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร ตามมาตรการปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านคลองต่อ ม.10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา