นอ.รัตภูมิ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทน สภ.รัตภูมิ, ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ ผวจ. และ รอง ผวจ.สงขลา ในโอกาสตรวจเยี่ยม

 

 

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 

          นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทน สภ.รัตภูมิ, ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ม.10 ต.กำแพงเพชร, สมาชิก อส.อ.รัตภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินการปิดหมู่บ้านเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออกหมู่บ้านบ้านคลองต่อ ณ พื้นที่ ม.10 บ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา