จังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย

 


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2564

 

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ฟักฟูม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังชุด ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงเข้มงวดกวดขันให้ประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการจัดทำประวัติ ว่ากล่าวตักเตือนและคาดโทษผู้ที่ออกนอกที่พักอาศัยในช่วงเวลาห้าม จำนวน (8) ราย