ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ มอบหมายให้ หน.ชคต.ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล
 

 

 

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 20.23 น.
 

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ  ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ มอบหมายให้นายเที่ยง จันทร์ทอง ป.หน.ชคต.ละหาร พร้อมด้วย นส.นิสา ดารายีสาฮอ กำนันตำบลละหาร ทีมงานฝ่ายปกครอง ผช.ปค ผรส. อส.ชคต.ละหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของสำหรับบริโภคให้กับ ชรบ.ในพื้นที่ตำบลละหาร จำนวน 8 หมู่บ้าน และได้เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมชี้แจงการปฏิบัติภารกิจในการตั้งด่าน จุดสกัด ตรวจบุคคลแปลกหน้าที่เข้า - ออก ในหมู่บ้าน รวมถึงเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19) กับสมาชิก ชรบ.  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย