ศปก.อ.เบตง จัดกำลัง ชุดปฎิบัติการร่วม (ศป.ปส.อ.เบตง) ,ร้อย อส.อ.เบตง ,จนท.ตชด.ร่วมบูรณาการ ออกปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จับกุม ผตห. 1 ราย
 

 

 

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
 

 

          ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอ.เบตง/ ผอ.ศป.ปส.อ.เบตง มอบหมายให้ นายพิชัย แก้วจำรัส ปลัดป้องกัน และรับผิดชอบงานยาเสพติด อ.เบตง พร้อมด้วย ชุดปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเบตง (ร้อย อส.อ.เบตง) จนท.ชปข.ตชด.445, จนท.ขว.ฉก.ตชด 445, จนท.ข่าวลับ ฉก.ตชด.44 
ได้ร่วมกันจับกุม นายรุสสือดี บาราอิตำ อายุ 44 ปี พร้อมด้วยของกลาง 
    1.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 4 (ลอราซีแพมหรือยาอันตราย) จำนวน 3 เม็ด 
    2.อุปกรณ์การเสพยาไอซ์ จำนวน 1 ชุด                                                                                        
โดยกล่าวหาว่า มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 (ลอราซีแพมหรือยาอันตราย)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่จับกุม บริเวณภายในบ้านเลขที่ 61/2 หมู่ที่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้นำตัว ผตห.พร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เบตง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย