ศปก.อ.สันทราย
ตรวจตราจับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ

 

 

วันที่ 3 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

 


ศปก.อำเภอสันทราย โดยการอำนวยการของ นายศิวะ ธมิกานนท์  นายอำเภอสันทราย, นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  มอบหมายให้ นายวริธ ไกยสิทธิ์
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,สมาชิก อส.อ.สันทราย ที่ 15 ดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านเหล้าตอง) ม.9 ต.สันทรายหลวง 
หลังได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมีลูกค้านั่งดื่มสุราภายในร้าน ผลการตรวจสอบ 
พบสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม กระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งฯที่ 84/2564 เปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้าน มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ร้านแลงมาโก้ง ม.3 ต.สันทรายน้อย
 -จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย
 - ผู้ใช้บริการ จำนวน 4 ราย
โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง 
2.ร้านต้นแก้ว ม.9 ต.สันทรายน้อย
- จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย 
- ผู้ใช้บริการ จำนวน 3 ราย
โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” 
ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่อง 
      เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมนำของกลางและผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป