รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดแยกผลไม้อำเภอนาทวี ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เนื่องจากผลผลิตตกต่ำ

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
 

 

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดแยกผลไม้อำเภอนาทวี เพื่อรับทราบปัญหาผลผลิตตกต่ำ และพิจารณาช่วยเหลือโดยการประสานกรมการค้าภายในสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ให้แก่ศูนย์คัดแยกใช้บรรจุผลไม้มังคุด เงาะ จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ และประสานงานให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการช่วยกันซื้อผลไม้ที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย โดยให้มีการสั่งซื้อล่วงหน้า และเกษตรจะเก็บผลไม้ออกจำหน่ายในปริมาณตามจำนวนที่มีการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้ผลไม้ที่สดและทยอยออกจำหน่ายตามความต้องการของผู้ซื้อ จะได้ไม่เกิดการเน่าเสีย และจำหน่ายได้ราคาที่พอใจ ผลการช่วยเหลือปรากฏว่าเกษตรกรสามารถเก็บปลไม้ออกจำหน่ายได้ทุกวันตามจำนวนที่มีการสั่งซื้อสร้างความพึงพอใจแก่เกษตรชาวสวนผลไม้เป็นอย่างยิ่ง