นอ.กรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กยากจน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.40 น. 
 

 

          นายวิมุตติ  อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลกรงปินัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่ระบาดของโรคในชุมชน โดยมี รอง ผบ.ฉก.ทพ.47, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกรงปินัง, ผบ.ร้อยฉก.ทพ.4702, วัฒนธรรมจังหวัดยะลา, เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสา เข้าร่วม ณ พื้นที่ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา