นอ.มะนัง ปลัดอำเภอ จนท.ปกครอง ส่วนราชการ ผญบ. บัณฑิตอาสา สมาชิก อส. และ ปชช.จิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

 

 

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
 

 

          นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอมะนัง/ผอ.ศอ.จอส.พระราทาน อำเภอมะนัง พร้อมด้วยนายนพดล จีนลิบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 กิจกรรมประกอบด้วยปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร ตัดหญ้า เก็บขยะฯลฯ ให้มีความสะอาด สวยงาม ณ บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง