นอ.เมืองสงขลา ร่วมมอบ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย COVID-19” ให้กับคนในชุมชนตลาด กุโบร์ ต.บ่อยาง จ.สงขลา


 

 

 

 

วันที่  22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.
 

 

          นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมมอบ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย COVID-19” ให้กับคนในชุมชนตลาดกุโบร์ ตำบลบ่อยาง เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำโดย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ วัดไทรงาม นำโดย ท่านพระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม และจิตอาสาโรงครัววัดไทรงาม จัดทำ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย COVID-19” วันละ 500 กล่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครสงขลา และ อสม.เป็นตัวแทนมารับข้าวกล่องเพื่อนำไปส่งต่อให้กับคนในชุมชน