ผวจ.นราธิวาส มอบหมาย รอง ผวจ. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นสถานที่ Local Quarantine (LQ)

 

 

 

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
 

          นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในกรณีที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ได้อีกและเป็นสถานที่ Local Quarantine (LQ) สถานกักกันโรคท้องที่สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยมีนายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมลงพื้นที่