นอ.ควนเนียง มอบหมายปลัด เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามคำสั่ง คกก. โรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 66/2564

 

 

 

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 20.00-04.00 น. 
 

 

          นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอาวุโส มอบหมายให้ นส.ยุพยงค์ จุลบุษรา ปลัดอำเภอประจำตำบลรัตภูมิ  เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรักษาความสงบเรียบร้อยกวดขันการปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 66/2564 เรื่องการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10  ต.รัตภูมิ ณ จุดตรวจตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
    - เวลา 21.00 น. นายอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส, ปลัดอำเภอหน.ฝ่ายความมั่นคง,กำลังอส.อ.ควนเนียง. ลงพื้นที่ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ ณ.จุดตรวจ ตำบลรัตภูมิ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ