จังหวัดสุพรรณบุรีออกตรวจลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด และเข้มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง โควิด 19  

 

วันที่  20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกปรีชา ทองคำ นายกองเอกนพฤทธิ์ ศิริโกศล  นายกองโทชูชีพ พงษ์ไชย รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มอบหมายให้นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกทรงวุฒิ เพ็งพันธุ์ จ่ากองร้อย บก.บร. และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อย บก.บร.บก.อส.สพ. ออกลาดตระเวนตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและเข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ ในสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร และแหล่งชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ: 
       ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด และเข้มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง โควิด 19  โดยได้นำกำลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านคัดกรองขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุ่ม ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ซึ่งผลการปฏิบัติยังมีประชาชนบางส่วน ยังไม่นิยมสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงได้ทำบันทึกทัณฑ์บน ตักเตือนแจ้งคำสั่งจังหวัดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จับผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 1 คน เตรียมนำส่งเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป
นำกำลังเข้าพื้นที่ตรวสอบระบบความปลอดภัย โรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมซักซ้อมหลักการใช้แผนเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งผลตรวจสอบความพรั่งพร้อมเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
ยอดกำลังพล: 15 นาย