ปลัดอาวุโส อ.กะพ้อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง Covid-19                                                           
                                                                

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น.
 

 

          นายเมษัณฑ์  โสภากัณฑ์ นายอำเภอกะพ้อ /ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ มอบหมายให้นายจอน  สุกป่าน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนายปริญญา  โมราศิลป์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละดือรามัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง Covid-19 และกวดขันบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 46/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ โควิด 19 ทั้งนี้ได้ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ กวดขันการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด ณ บ้านกาหยี ม.3 ต.ตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี