รอง ผวจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ 
 

 

 

 

 

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. 
 

 

          ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ ผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย