อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

 วันที่ 18 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

 

โดยนายพิรุณ วิมลอักษร 
นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายทีมบูรณาการศูนย์โควิดอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 อยู่ประจำ ณ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ และ บริเวณ ที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง กสทช.ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ เพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด
-เวลาประมาณ 21.00 น. ชุดปฏิบัติการอำเภอเมืองนนทบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.รัตนาธิเบศร์ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ บริเวณหน้าสถานีดาวเทียมไทยคม ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ เพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด และแนะนำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ภายหลังเวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น.ของวันถัดไป และขับรถยนต์ตรวจการณ์เปิดสัญญาณไฟเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำขอความร่วมมือผู้ค้าผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
เหตการณ์ทั่วไปปกติ