ปลัด จ.ยะลา ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ยะลา  ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. 

 

 

 

 

วันพุธที่ 14 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.

 

          นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ชุดคุ้มครองเมือง (ชคม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และจุดตรวจร่วม ดังนี้
  1) ชคต.ธารโต อ.ธารโต
  2) ชคต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา
  3) จุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย (ปค. ตร. ท.) อ.บันนังสตา
  4) ชคต.กรงปินัง อ.กรงปินัง
  5) ชรบ.กำปงบูเกะ ม.8 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
  6) ชคม.เบอเส้ง
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ โดยมี ป้องกันจังหวัดยะลา และเจ้าพนักงานปกครอง ทปค.จ.ยล. ร่วมตรวจเยี่ยม