นอ.ระแงะ ให้การต้อนรับ รอง ผวจ.นราธิวาส เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการ ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

 

 

 

 

วันที่ 14 กรกฎาคม  2564  เวลา 09.30 น. 

 

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้การต้อนรับ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายปรีชา  นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรอบที่ผ่านมา พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ โดยมี ปลัดอาวุโสระแงะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ปลัดอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลระแงะ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส