นอ.สงขลา เป็นประธานปล่อยแถว สมาชิก อส.เมืองสงขลา สมาชิก ทส.ปช. ในการไปปฏิบัติ หน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ร่วมกับ สมาชิก อส.จ.สข.ที่ 1 และ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา
 

 

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.30 น.
 

 

          นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานปล่อยแถว สมาชิก อส.เมืองสงขลา สมาชิก ทส.ปช.ในการไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ร่วมกับ สมาชิก อส.จ.สข.ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา ณ บริเวณด่านความมั่นคง (หน้าฐานทัพเรือสงขลา)  เพื่อเข้มงวดการห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 น. - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 62/2564 เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา