นอ.กรงปีนัง ร่วมรับมอบน้ำดื่ม วัสดุทางการแพทย์ เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง จาก ผบ.ฉก.ยะลา และคณะจิตอาสา พระราชทาน 904 จ.ยะลา


 

 

 

 

วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
 

 

           นายวิมุตติ  อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา ร่วมรับมอบน้ำดื่ม วัสดุทางการแพทย์ เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง  จากพลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดยะลา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคและดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง ,รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ,ปลัดอำเภอ,พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรงปินัง ร่วม ณ โรงพยาบาลกรงปินัง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา