นอ.มะนัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 

 

 

 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 น. 
 

 

          นายธีระยุทธ นาวีเดล (นายอำเภอมะนัง)  พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ นาคทุ่งเตา (ปลัดอำเภอมะนัง) นายนิวัฒน์ ละมูลสุข (ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล