จังหวัดสุพรรณบุรี ออกลาดตระเวนตรวจตราการบังคับใช้กฎหมาย

 

 

วันที่  9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกปรีชา ทองคำ นายกองเอกนพฤทธิ์ ศิริโกศล  นายกองโทชูชีพ พงษ์ไชย รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มอบหมายให้นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม นายหมวดเอก ชาญศักดิ์ รอดเจริญ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกทรงวุฒิ เพ็งพันธุ์ จ่ากองร้อย บก.บร. และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อย บก.บร.บก.อส.สพ. ออกลาดตระเวนตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและเข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ ในสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร และแหล่งชุมชน ในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า  อำเภอเมือง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ: 
       ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด และเข้มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง โควิด 19  โดยได้นำกำลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านคัดกรองขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการปฏิบัติยังมีประชาชนบางส่วน ยังไม่นิยมสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงได้ทำบันทึกทันฑ์บน ตักเตือนแจ้งคำสั่งจังหวัดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จับผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 3 คน เตรียมนำส่งเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป จากนั้นจึงนำกำลังออกตรวจบริเวณรอบพื้นที่สังเกตุอาการ LQ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ยอดกำลังพล: 20 นาย