อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการตั้งจุดตรวจ วันที่ 12 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

 

เป็นต้นไป นำโดยนายพิรุณ วิมลอักษร 
นายอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับทีมบูรณาการศูนย์โควิดอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 อยู่ประจำ ณ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ และ บริเวณ ที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง กสทช.ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้านแรงงาน ให้อยู่ประจำ ณ ที่พักอาศัยดำเนินการตั้งจุดตรวจ 
-เวลาประมาณ 21.00 น.ตั้งด่านตรวจ จุดสกัดบริเวณหน้าที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่  เพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด และแนะนำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ภายหลังเวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น.ของวันถัดไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เหตการณ์ทั่วไปปกติ