นอ.บาเจาะ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 ซึ่งมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอบาเจาะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

 

 

 

วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00น. 

 

          นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ ได้ต้อนรับนายพุทธ กฤชคงพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 ซึ่งมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอบาเจาะโดยได้ประชุมติดตามงานสำคัญของกรมการปกครองและมอบแนวทางการทำงานให้กับข้าราชการ จนทฝ่ายปกครอง รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงานพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมชคต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ