ผบ.ฉก.นราธิวาส เดินทางมาพบปะให้กำลังใจและมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แก่ประชาชน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. 
 

 

          พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.นราธิวาส เดินทางมาพบปะให้กำลังใจและมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ศาลาใหม่ กำนัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนแลผู้นำศาสนา เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส