ศปก.อ.เบตง จัดกำลัง ร่วมบูรณาการ ออกปราบปรามการกระทำผิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตพื้นที่ อำเภอเบตง

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
 

 

          ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอ.เบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง, นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายไททัศน์ รัตนี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายพิชัย แก้วจำรัส ปลัดป้องกัน อำเภอเบตง นายหะสัน พิทักษ์บัญชาการ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง มอบหมายให้ นายฟูอาดี แตปูซู หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน -จันทรัตน์) ชคต.ยะรม และ ฉก.ตชด.44 ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ บริเวณป่าเตรียมการสงวนป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี แปลงที่ 2 ท้องที่บ้านไอฆุนุ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้พบพื้นที่ตามเป้าหมายแผนบินที่ระบุไว้ พิกัด 47N0740016E, 0635474N