นอ.เบตง ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจเปิดชุมชนยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง

 

 

 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. 
 

 

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เจ๊ะหะมะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลอัยเยอร์เวง พ.ต.อ.วศกร เหมือนเขียว ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง นายมนเทียร แตปูซู ที่ปรึกษา นายก อบจ.ยะลา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบอัยเยอร์เวง ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเปิดหมู่บ้านยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง 2 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านกำปงบารู 2. บ้านธารมะลิ พร้อมทั้ง ร่วมดุอาร์เพื่อขอพรให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดความสงบสุข ผ่านพ้นภัยโดยเร็ว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19