นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ. พร้อมด้วย รอง ศรชล. ผู้จัดการ บ.เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม สำรวจพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำบางนราเพื่อฝากจอดเรือของกลาง


 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
 

 

          นายยะห์ยา ปะนาฆอ นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ. พร้อมด้วย รอง ศรชล. ผู้จัดการ บ.เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด สำรวจพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำบางนราเพื่อฝากจอดเรือของกลาง ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ณ ท่าเรือ บ.เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ม.7 บ้านปูลากาป๊ะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส