นอ.มะนัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ จนท.ปกครอง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ และนำไปมอบเยี่ยมเยียนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ Local Quarantine

 

 

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

 

          นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอมะนัง/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอมะนัง พร้อมด้วยนายนพดล จีนลิบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอมะนัง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค/บริโภค จำนวน 56 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอมะนัง และนำไปมอบเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ Local Quarantine จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ ณ โรงเรียนผังปาล์ม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล