รอง ผวจ.ปัตตานี ,นอ.ยะหริ่ง , สสอ.ยะหริ่ง ฯลฯ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ผอ.รพ. ยะหริ่ง/ทีมงานรพ.ยะหริ่ง ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนามระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่ อ.ยะหริ่ง 


 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. 

 

 

          ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม รอง ผวจ.ปัตานี,นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง,สาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอาวุโสอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ฯลฯ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ นพ.สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผอ.โรงพยาบาลยะหริ่ง/ทีมงานโรงพยาบาลยะหริ่ง ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง  โดยมี จนท.รพ. ยะหริ่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี