ผวจ.นราธิวาส มอบหมาย รอง ผวจ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

 

          นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาโครงการฯและการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 11/2564 เพื่อพิจารณาโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของอำเภอแว้ง อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอศรีสาครและอำเภอตากใบ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 4,498,903 บาทโดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส