นอ.กาบัง/ผอ.ศปก.อ.กาบังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาให้ การต้อนรับ เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย รอง ผวจ.ยะลา


 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

 

 

        นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง/ผอ.ศปก.อ.กาบังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID–19) จากมูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID–19) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านลาเตาะ และหมู่ที่ 10 บ้านเมาะยี ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา