ร่วมกันตรวจค้น จับกุม

 


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น.

 


ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปราม ฯและ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต 
ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ 
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ม),
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต
นายอัครา สุวัตถิกุล 
ป้องกันจังหวัดภูเก็ต
นายธรรมรงค์ ช่วยอักษร 
หน.ศอ.ปส.จ.ภก.
 นำโดย นายจิระเดช บุรารักษ์ 
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขประจำตัว ๖๒๐๐๓๙ 
พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๘ นาย  
ได้ร่วมกันตรวจค้น/จับกุม
๑.นางสาวนุชจะรี ผะลิกะ หรือ บิว อายุ ๓๖ ปี  
๒.นายนิรันดร์ บุญมา หรือ กุ้ง อายุ ๒๔ ปี   
พร้อมด้วยของกลาง 
๑. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๔ กรัม 
๒. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์)น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๑๐.๐๓ กรัม 
๓. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สีเทา จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๓ กรัม 
๕. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๓ กรัม 
๖. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๓ กรัม 
๗. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๓ กรัม 
๘.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๓ กรัม 
๙. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๑๐.๕๓ กรัม 
๑๐. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๔.๔๓ กรัม 
๑๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๕.๔๗ กรัม 
๑๒.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สีดำ จำนวน ๑ เครื่อง 
๑๓.ถุงพลาสติกใส ขนาดต่างๆ ๔๖๐ ใบ
๑๔.อุปกรณ์การเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ชุด
๑๙.โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๓ เครื่อง 
สถานที่ตรวจค้น/จับกุม 
ห้องเช่าเลขที่ ๔๙ ภายในอาคารเลขที่ ๔๗๕/๒๐ 
(ซอยกอไผ่) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โดยกล่าวหาว่า 
มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑,๒ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย  
 ได้ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป