ผบ.ร้อย อส.อ.​หนองจิก ที่ 10​ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับวัคซีน​ COVID-19 ของสมาชิก​ อส.​ชคต. และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

 

 

 

 

วันที่​ 30​ มิถุนายน​ 2564​ เวลา​ 09.00-12.00 น.​ 


          นาย​กองโทชาตรี​ ณ​ ถลาง​ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองจิก ที่ 10​ ลงพื้นที่สำรวจจำนวนสมาชิก​ อส.​ชคต. ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน​ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับวัคซีน​ COVID-19​ พร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของกำลังพล ความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม และข้อสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย​ 
     1. ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลดอนรัก 
     2. ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลิปะสะโง
     3. ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลยาบี
     4. ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลปุโละปุโย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย