ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วย รอง ผวจ.นราธิวาส ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 72% จากตัวแทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 


 

 


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. 

 

 

          นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 72% จากนายยุทธนา เหมือนชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย - เอเย่นต์ ตัวแทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 560 ลิตร ซึ่งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบแอลกอฮอล์ 72% แทนความห่วงใย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 รวมทั้งมอบให้จังหวัดนราธิวาสเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว ฆ่าเชื้อโรค และป้องกันไวรัส COVID – 19 โอกาสนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณที่ภาคเอกชน โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 และมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ร่วมกับภาคราชการ ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสจะแจกจ่ายแอลกอฮอล์ 72% ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส