นอ.รัตภูมิ ได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ งานความมั่นคง ตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา 


 

 

 

 

วันที่ 27 มิ.ย.2564 เวลา 12.30 น. 
 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ ได้มอบหมายให้ ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ชนะกิจ ปลัดอำเภอ งานความมั่นคง ตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ดังนี้
   - บ่อนไก่ ม.7 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 ผลการตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งปิดดำเนินการ ตามประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา