นอ.เมืองสงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้ความรู้กับเกษตรกร ถึงสาเหตุของการเกิดโรคลัมปี สกิน ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 

 

 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.

 

          นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหวัง โดยปศุสัตว์อำเภอ ได้อธิบาย และให้ความรู้กับเกษตรกร ถึงสาเหตุของการเกิดโรคลัมปี สกิน การติดต่อ อาการของโรค และให้คำแนะนำมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นกับโค ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา