ผวจ.นราธิวาส มอมบหมายให้ รอง ผวจ.นราธิวาส ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

 

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.

 

          นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจรับงวดงานตามสัญญาจ้างจำนวน 5 งวดงาน งบประมาณรวมในการเบิกจ่ายประมาณ 9.7 ล้านบาท